SZKOLENIE MOTOLOTNIOWE (PHGP)

 

Szkolenie prowadzimy na nowoczesnym sprzęcie uznanych producentów na lotnisku Chrcynno k/ Nasielska. Szkolenie składa się z części teoretycznej (około 45 godzin zajęć) i praktycznej w powietrzu (około 25 godzin do wylatania z instruktorem) Nauka kończy egzaminem wewnętrznym a następnie państwowym. Loty szkolne odbywają się w dni powszednie jak i w dni wolne od pracy w spokojnych warunkach przy wietrze do 6 m/s. Zdecydowanie nie zaleca się lotów w warunkach termicznych w związku z tym staramy się szkolić w godzinach porannych lub popołudniowych i wieczornych. Na loty umawiamy się indywidualnie z każdym uczniem w zależności od jego dyspozycji czasowej. Optymalny zalecany czas zajęć na jednym spotkaniu to od 1 – 2 godzin. Ponieważ jednak każdy kandydat ma inne predyspozycje – czas lotów dobierany jest indywidualnie. Odpłatność za loty realizowana jest na bieżąco według wylatanych godzin.

Szkolenie teoretyczne

 

–  odbywa się na ogół w okresie zimowym bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie sezonu lotnego. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, a następnie państwowym.

Szkolenie praktyczne

 

– można rozpocząć po opanowaniu podstawowych zagadnień teoretycznych i obejmuje ono naukę pilotażu podstawowego, sytuacje niebezpieczne i loty po trasach nawigacyjnych. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym a następnie państwowym. .

Szkolenie teoretyczne

1300 PLN

* Cena obejmuje 45h zajęć teoretycznych według programu szkolenia zatwierdzonego przez ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego).

Szkolenie praktyczne 

499 PLN/h

* Podana cena to koszt godziny lotu na motolotni dwuosobowej pod opieką instruktora według programu zatwierdzonego przez ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego) do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni (PHGP – Powered Hang Gliding Pilot).